Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Vaša privatnost za nas je jako bitna. Društvo GRADIENT D.O.O. poštuje vašu privatnost i razumije brige koje se mogu pojaviti u vezi vaše privatnosti i zaštite ličnih podataka koje nam šaljete kada posjećujete naše internet stranice, odnosno putem naših internet stranica, internet portala ili putem naših mobilnih aplikacija (u nastavku teksta: usluge; internet usluge). Zato vas molimo da pročitate kako društvo GRADIENT D.O.O. CRNA GORA, d.o.o. (u nastavku: društvo GRADIENT D.O.O.) obrađuje vaše lične podatke.

Svrha Politike privatnosti je da vam na jednostavan način predstavimo lične podatke koje prikupljamo o vama, na temelju čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnosti pregleda upravljanja postavkama vaše privatnosti i vaša prava u vezi sa ličnim podacima.

Politika privatnosti društva GRADIENT D.O.O. u skladu je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. list Crne Gore”, br. 79/08 od 23.12.2008, 70/09 od 21.10.2009, 44/12 od 09.08.2012) donijetog dana 17.08.2008. (u nastavku Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka) i zakonodavstvom Republike Crne Gore obuhvata sledeće informacije:

  1. kontaktne informacije društva GRADIENT D.O.O. i kontakt ovlašćene osobe za zaštitu podataka,
  2. pravne podloge i svrhe obrade ličnih podataka,
  3. vrste ličnih podataka koje prikupljamo,
  4. upotrebu kolačića i srodnih tehnologija,
  5. upravljanje postavkama korisničkog računa,
  6. omogućavanje ličnih podataka,
  7. rokove skladištenja ličnih podataka,
  8. zaštitu ličnih podataka,
  9. prava pojedinaca u vezi s ličnim podacima, uključujući s pravom na žalbu,
  10. izmjene politike privatnosti.


1. UPRAVITELJ i KONTAKT

Upravitelj ličnih podataka je društvo GRADIENT D.O.O. CRNA GORA d.o.o. Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica, vlasnik GRADIENT.ME sajta (u nastavku: društvo GRADIENT D.O.O.).

Na vaša pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, povjerljivosti vaših ličnih podataka, načina obrade ili na vaše zahtijeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s ličnim podacima, odgovoriće vam odgovorna osoba i/ili ovlašćena osoba za zaštitu podataka u društvu GRADIENT D.O.O.. Kontakt sa ovlašćenom osobom za zaštitu podataka možete uspostaviti preko gore navedene adrese društva GRADIENT D.O.O. ili putem elektronske pošte info@gradient.co.me.


2. PRAVNE PODLOGE I SVRHE OBRADE

Društvo GRADIENT D.O.O. prikuplja, bilježi, skladišti, šalje i na druge načine obrađuje lične podatke koje ima o vama na temelju različitih pravnih podloga i u svrhe koje su određene u nastavku dokumenta.


2.1. Obrada na temelju ugovora – svrhe

Društvo GRADIENT D.O.O. obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora, i to:

i) ugovora o prodaji/kupovini proizvoda – omogućene lične podatke posjetioca u internet portalu na adresi www.gradient.co.me (bez obzira na registraciju);
ii) ugovora o korišćenju internet ili mobilnih usluga – lične podatke naručitelja usluga (npr. registracija korisničkog računa u internet portalu, korisnici portala i sl.).

2.2. Obrada na temelju zakonskih obaveza –svrhe

Društvo GRADIENT D.O.O. lične podatke obrađuje na temelju zakonskih obveza koji važe za društvo GRADIENT D.O.O. (npr.određenih poreznih propisa, čuvanje računa, čuvanje podataka dobitnika nagradnih igara i sl.).


2.3. Obrada na temelju zakonskih interesa –svrhe

Društvo GRADIENT D.O.O. lične podatke može obrađivati na temelju zakonskih interesa prema kojima nastoji društvo GRADIENT D.O.O., osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojeg se odnose lični podaci koji zahtijevaju zaštitu ličnih podataka. Kada se radi o daljoj obradi podataka prikupljenih o pojedincu, društvo GRADIENT D.O.O. obavlja procenu u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka. Ovakvo dalje korišćenje podataka u pseudonimiziranom ili agregiranom (udruženom) obliku predstavlja zakonsku upotrebu podataka za marketinške i ostale poslovne, odnosno tehničke analize društva GRADIENT D.O.O.. Kao dodatna mjera kod nekih oblika daljnje obrade podataka o prometu, može se koristiti i brisanje određenih podataka.

Na temelju zakonskog interesa društvo GRADIENT D.O.O. može obrađivati podatke u nužno potrebnom i razmijernom opsegu za osiguravanje djelovanja internet usluga posebno sa svrhom sprečavanja neovlašćenog pristupa do vašeg korisničkog računa, širenje zlonamjernih kodova, sprečavanje prevara, odn. drugih zloupotreba internet stranica ili mobilne aplikacije kao i zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva u vezi s internet uslugama.

Na temelju zakonskih interesa društvo GRADIENT D.O.O. može obrađivati vaše lične podatke i u svrhe neposrednog marketinga (u slučaju kupaca), sprečavanja zloupotreba, ostvarivanja zahtijeva ili odbrane od zahtijeva u upravnim i sudskim postupcima.

2.4. Obrada na temelju saglasnosti (dozvole) – svrhe

Društvo GRADIENT D.O.O. obrađuje lične podatke na temelju saglasnosti za obradu ličnih podataka koje pojedinac preda društvu za sledeće svrhe:

i) za svrhe neposrednog marketinga – prijema obaveštenja. Obavještenja sadrže aktuelne ponude, pogodnosti i/ili pozive na događaje upravitelja i njegovih poslovnih partnera, pozive na učestvovanje u nagradnim igrama i takmičenjima i korisne savijete, novosti i podsetnike iz svijeta sporta i zdravog stila života;
ii) za sprovođenje marketinških analiza i segmentiranja kupaca kao i za slanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga;
iii) za svrhe učestvovanja u nagradnim igrama.

S obzirom na omogućene lične podatke, obaveštenja i prilagođene ponude možete primati putem SMS, MMS na poslati broj telefona, elektroničkom poštom na poslatu e-adresu, odn. u štampanom obliku na poslatu adresu.

Svoju saglasnost možete bilo kada opozvati, odn. izmijeniti na isti način kao što je saglasnost bila dozvoljena; klikom na dugme’odjava’ koji se nalazi na dnu elektroničke poruke; u postavkama korisničkog računa ili slanjem zahtijeva za opoziv saglasnosti za određene svrhe na adresu office@gradient.co.me

Budući da saglasnost uključuje neposredni marketing na temelju profila pojedinca, društvo GRADIENT D.O.O. može sprovoditi klasificiranje pojedinaca u segmente na temelju korišćenja internet stranica društva GRADIENT D.O.O. za svrhe prilagođenih ponuda usluga i proizvoda.

3. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Društvo GRADIENT D.O.O. prikuplja različite podatke, uključujući lične podatke sa kojima vas je moguće neposredno ili posredno odrediti (identifikovati), ukoliko se vi ili drugi odluče dijeliti ove lične podatke s društvom GRADIENT D.O.O.. Podatke primamo na više načina, uključujući kupovinom u internet portalu, prijavom na e-obaveštenjima (neposredni marketing), registracijom korisničkog računa u internet portau, posjetom internet stranica društva GRADIENT D.O.O. ili korištenjem mobilne aplikacije. Društvo GRADIENT D.O.O. prikuplja podatke o vašem korišćenju usluga koje pružamo.

Lični podaci koje prikupljamo:

i) osnovni lični podaci kao što su ime i prezime, datum rođenja, elektronska adresa, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), adresa za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona i lozinka za osiguravanje zaštite i korišćenja naših usluga;
ii) podaci o korisničkom računu internet portala i korišćenju usluge GRADIENT D.O.O. aplikacije, kada se odlučite za slanje vaših podataka putem mobilne aplikacije, osim osnovnih ličnih podataka koje nam šaljete prilikom registracije, prikupljamo i lične podatke kao što su sadržaji i podaci (informacije) koje prenesete na korisnički račun ili objavite, šaljete, omogućavate ili na drugi način dijelite korišćenjem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari i sl.);
iii) podatke o kupovini i načinu plaćanja, pri čemu se u slučaju plaćanja u internet portala korišćenjem kreditne kartice ili Super kartice sadržaj podataka kartice ne skladišti u zbirkama podataka društva GRADIENT D.O.O.;
iv) društvo GRADIENT D.O.O. vam omogućuje registraciju u aplikaciju GRADIENT D.O.O. korištenjem korisničkih računa koje kreirate kod trećih osoba kao što je npr. Facebook ili Google. Ovakvom registracijom šaljete podatke o vašoj adresi elektronske pošte, odnosno vašem Facebook računu (ukoliko se registrujete putem Facebook računa, prikupljamo samo podatke navedene u javnom profilu kao što su ime i prezime, elektronska pošta, ID broj vašeg korisničkog računa i profilnu sliku vašeg korisničkog računa), pri čemu na vašu želju (»checkbox«) uvozimo vaše kontakte s dozvolom pristupa do usluga trećih osoba (npr. iz računa vaše elektroničke pošte, odnosno vašeg Facebook računa); Upravitelj ovih podataka i informacija su treće osobe, koje nam ih šalju na temelju njihove politike privatnosti. U načelu, sami možemo upravljati s podacima i informacijama koje dobijemo od trećih osoba (npr. društvene mreže) korišćenjem postavki privatnosti u postavkama korisničkog računa kod trećih osoba.
v) Podaci koje prikupljamo putem mobilne aplikacije mogu biti i (1) lokacijski podaci korištenjem GPS (ali podatke o lokacijama ne skladištimo) pri čemu se možete odlučiti za isključivanje prikupljanja podataka putem geolokacije što može onemogućiti pojedine funkcionalnosti aplikacije koje koriste ove podatke (npr. dijeljenje podataka o lokaciji); (2) podaci o vašem uređaju putem kojeg pristupate do mobilne aplikacije (tip uređaja, operacijski sistem, (3) IP adresa i (4) informacije o korišćenju mobilne aplikacije;
vi) prikupljamo tehničke informacije vašeg pretraživača, računara ili mobilnog uređaja kada pristupate do usluga društva GRADIENT D.O.O..


4. KOLAČIĆI I srodne tehnologije

Kada koristite naše internet usluge na vaše računaru se instaliraju kolačići. Opšte, kolačići i srodne tehnologije deluju tako da se u pretraživač ili uređaj dodeljuju jedinstven broj koji nema nikakvog značenja izvan društva GRADIENT D.O.O..

Društvo GRADIENT D.O.O. koristi ove tehnologije za prilagođavanje iskustva i za pomoć kod osiguravanja sadržaja koji je specifičan za vaše korišćenje.

Za upravljanje prikupljenih informacija putem kolačića ili srodnih tehnologija možete koristiti postavke u vašem pretraživaču ili mobilnom uređaju. Društvo GRADIENT D.O.O. se obavezuje da će vam omogućiti upravljanje privatnošću i zajedničkim korištenjem, ali ne preuzima odgovornost za pogrešne »Do Not Track« signale putem internet pretraživača. Odbijanje kolačića može prouzrokovati da vam neke funkcije ponuđenih usluga neće biti na raspolaganju.


5. UPRAVLJANJE POSTAVKAMA U KORISNIČKOM RAČUNU


5.1. Ažuriranja korisničkog računa

Pojedinac je dužan poslati tačne i potpune podatke. Svoje eventualne izmene ličnih podataka u korisničkom računu internet portala ili mobilne aplikacije registrovani korisnik može ažurirati, prilagoditi, odn. izmijeniti u postavkama korisničkog računa.

5.2. Zatvaranje korisničkog računa

Ukoliko želite zatvoriti vaš korisnički račun internet portala ili mobilne aplikacije to možete učiniti bilo kada u kartici postavki u vašem korisničkom računu (u skladu sa uputstvima na internet stranici koje se povremeno ažuriraju) slanjem zahtijeva za zatvaranje korisničkog računa na kontaktnu adresu. Uz pisani zahtev potrebno je priložiti dokaz o identitetu i adresi. Račun će biti zatvoren u roku 10 radnih dana nakon prijema pisanog zahtijeva pojedinca i dokaza o njegovoj ispravnostii.

Zatvaranje korisničkog računa internet portala ne znači opoziv saglasnosti (odjavu) od primanja obaveštenja i neposrednog marketinga.

Uzmite u obzir činjenicu da neke lične podatke o vama koje obrađujemo na temelju ugovora ne smijemo izbrisati u skladu s propisima s područja poreskog prava i skladištemo ih 10 godina od prijema narudžbe, odnosno rješavanja reklamacije ili povrata proizvoda.

Istovremeno morate biti svjesni da vaše objave iz vremena aktivnog korisničkog računa ostaju vidljive i nakon zatvaranja korisničkog računa (npr. razgovori u mobilnoj aplikaciji s drugim korisnicima vidljivi su iz vašeg uređaja i uređaja drugog korisnika).


6. OMOGUĆAVANJE LIČNIH PODATAKA

6.1. Ugovorni obrađivači

Društvo GRADIENT D.O.O. može vaše lične podatke omogućiti trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o obradi ličnih podataka (u nastavku teksta: ugovorni obrađivači) u svrhe podrške, analize i stalnog poboljšavanja naših usluga, obrade plaćanja ili dostavu narudžbi. Ugovorni obrađivači imaju pristup samo do onih ličnih podataka koji su im nužno potrebni za osiguravanje usluga koje obavljaju za nas i samo u svrhe izvođenja ovih zadataka u naše ime i ne smiju ih koristiti ni za kakve druge svrhe. Ugovorni obrađivači dužni su zaštiti vaše lične podatke.

Društvo GRADIENT D.O.O. može sarađivati s ugovornim obrađivačima koji za nas obrađuju statističke podatke o tome kako koristite naše usluge sa svrhom oglašavanja usluga, odn. za prikazivanje informacija koje bi mogle biti u vašem interesu Ovakvi obrađivači raspolažu samo sa anonimnim podacima.

6.2. Javno dostupne informacije

Neke informacije o vama mogu biti javno dostupne kao primer podaci koje pošaljete ili dijelite putem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari, ….) ili objava komentara u internet portalu, odn. društvenim mrežama i sl.

6.3. Internetske stranice i aplikacije trećih osoba

Vaše lične podatke možemo uz vašu dozvolu deliti s aplikacijama trećih osoba ako se odlučite za pristup do naših usluga putem ovakve aplikacije (npr. Facebook, Google račun). GRADIENT D.O.O. nije odgovoran za to što treće osobe čine s vašim podacima zato se morate uvijeriti da verujete aplikaciji i da ona ima prihvaćene odgovarajuće smjernice za zaštitu ličnih podataka.

Na internet mestima društva GRADIENT D.O.O. postoje veze do internet mjesta koja nisu pod nadzorom društva GRADIENT D.O.O.. Posjetom ovim stranicama možete poslati svoje informacije trećim osobama s kojima društvo GRADIENT D.O.O. nema sklopljen ugovor o obradi ličnih podataka. Ove internet stranice imaju svoju politiku privatnosti u skladu s kojom obrađuju vaše lične podatke. Molimo vas da pročitate njihovu politiku privatnosti, da se upoznate s načinom obrade vaših ličnih podataka na internet mjestima trećih osoba koje posjećujete.

6.4. Zajednički upravitelji

Vaše lične podatke možemo dijeliti s ugovornim partnerima sa kojima nastupamo u ulozi zajedničkog upravitelja koji u skladu s ovom politikom privatnosti mogu obrađivati vaše lične podatke (npr. primer nagradne igre u saradnji s dobavljačima).

6.5. Univerzalno pravno nasledstvo

U slučaju udruživanja ili ako se društvo GRADIENT D.O.O. uključi u poslovno udruživanje, podijelu ili dođe do prenosa djelatnosti na treću osobu, vaše lične podatke možemo prenijeti na treću osobu koja je povezana sa preuzimanjem društva GRADIENT D.O.O..

6.6. Javna tijela

Bez obzira na odredbe koje se odnose na period skladištenja ličnih podataka prema Politici privatnosti, vaše lične podatke možemo skladištiti na duže periode i slati ih trećim osobama kao što su policija, tužilastvo, sud i ostala nadležna državna tijela unutar Crne Gore ili izvan nje ukoliko procijenimo da je ovakvo omogućavanje potrebno i da se zasniva na temelju zakona, isključivo za svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih dijela. Vaše lične podatke možemo omogućiti državnim organima i kada je to potrebno za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtijeva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvan sudskom postupku.

6.7. Slanje podataka u države koje nisu članice EU ili EGP

U slučaju korišćenja internet usluga izvan država članica EU radi osiguravanja internet usluga poslani se podaci mogu prenositi, skladištiti ili obrađivati u trećim državama gdje zakonodavstvo s područja zaštite ličnih podataka propisuje drugačije standarde nego u državama članicama EU, odn. EGP. Sa korišćenjem usluga u državama izvan EU saglasni se da se lični podaci mogu prenositi, odn. poslati subjektima koji su u trećim državama. Društvo GRADIENT D.O.O. inače samostalno vaše lične podatke neće iznositi u države izvan EU ili EGP.


7. ROKOVI ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Lične podatke skladištimo onoliko dugo koliko je potrebno za osiguravanje naših usluga, odnosno duže, ukoliko postoje zakonske obveze.

Lični podaci povezani s vašim korisničkim računom skladište se do zatvaranja računa pri čemu se podaci vezani uz kupovinu koju je korisnik realizovao u internet portalu – skladište. Zatvaranje korisničkog računa možete sprovesti sami u postavkama korisničkog računa ili nas zamoliti za brisanje. Zatvaranje korisničkog računa i brisanje vaših ličnih podataka može trajati do 10 radnih dana od podnošenja zahtijeva. Uzmite u obzir da neke podatke iz zatvorenih računa možemo zadržati u skladu sa zakonom za sprečavanje prevara, za naplatu dugova, rešavanje sporova, otklanjanje poteškoća, pomoći kod istraga nadležnih tijela, ostvarivanja uslova korišćenja usluga i donošenja drugih mjera koje dopušta zakon. Podaci koje zadržimo biće obrađivani u skladu s ovom politikom privatnosti.

Podaci u vezi s plaćanjem kupovine u internet portalu i povezani kontaktni podaci o pojedincima mogu se sa svrhom ispunjavanja ugovornih obaveza čuvati do potpune naplate usluga, odn. do eventualnog isteka roka zastarjelosti u vezi s pojedinačnim potraživanjem, koja po zakonu može iznositi do pet godina. U skladu s poreskim propisima izdati računi čuvaju se još 10 godina nakon isteka godine u kojoj je izdat račun.

Lične podatke koji su dobijeni na temelju saglasnosti čuvamo sve do opoziva saglasnosti, ali najviše 5 godina.

Podatke o vama koji više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili neki drugi način obrađeni mogu biti anonimni i spojeni s drugim podacima koji ne omogućavaju određivanje pojedinca za dobijanje uvida u statističke informacije koje su komercijalno korisne za društvo GRADIENT D.O.O. kao što je primer statistika korištenja usluga koje pružamo. Ovi lični podaci su anonimni i ne omogućuju povezivanje s pojedincem koji bi se mogao odrediti.


8. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Sprovodimo više tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje zaštite ličnih podataka tokom prikupljanja, prenosa i skladištenja. Društvo GRADIENT D.O.O. nastoji prikladno zaštititi vaše lične podatke ali ne garantuje potpunu sigurnost ličnih podataka koje nam šaljete i ne odgovaramo za krađu, uništenje, gubitak, namejrno ili nenamjerno otkrivanje vaših ličnih podataka ili informacija o vama. Društvo GRADIENT D.O.O. poštuje opšte prihvaćene standarde za zaštitu primljenih informacija tokom prenosa kao i posle prijema, ali niti jedan način elektronskog prenosa ili skladištenja nije 100% siguran, zato ne možemo garantovati potpunu sigurnost. Društvo GRADIENT D.O.O. koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Layer) koja osigurava šifriranje ličnih podataka i podataka kreditnih kartica. Društvo GRADIENT D.O.O. sarađuje sa preduzećem koje osigurava sigurnost naših usluga i vaših ličnih podataka. Korisnici društva GRADIENT D.O.O. dodatno su zaštićeni promenom zaštitnog zida i drugih tehnologija za osiguravanje zaštite podataka.

Za zaštitu podataka odgovoran je korisnik s odgovarajućim osiguravanjem zaštite svog mobilnog uređaja ili računara kao i sa zaštitom korisničkog imena, lozinke i odgovarajućom programskom opremom (antivirusnom) zaštitom vašeg elektroničkog uređaja. Da bismo osigurali učinkovitost ovih mjera kod sprečavanja neovlašćenog pristupa do vaših ličnih podataka, morate biti svjesni sigurnosnih funkcija koje su vam na raspolaganju putem vašeg pretraživača. Koristite pretraživač koji omogućava postavke sigurnosnih funkcija prije nego pošaljete vaše lične podatke ili podatke kreditnih kartica putem interneta. U obzir uzmite činjenicu da ukoliko koristite pretraživač koji nema podršku za korištenje SSL tehnologije, da takav prenos ličnih podataka može biti rizičan.

Većina pretraživača omogućava obavještenje ukoliko se nalazite na internet stranici koja ne osigurava sigurnu vezu ili ukoliko šaljete podatke putem neosigurane veze. Društvo GRADIENT D.O.O. vam preporučuje da omogućite ove funkcije vašeg pretraživača čime ćete pripomoći sigurnosti vaših ličnih podataka. Takođe možete pratiti adresu na kojoj se nalazite (URL). Sigurne internet adrese započinju s https:// umesto http://, zajedno sa simbolom za sigurnu vezu koji koristi vaš pretraživač (obično je to simbol brave na početku internet adrese). Ovakav simbol ukazuje na korištenje sigurne komunikacije s pretraživačem. Molimo vas da istovremeno provjerite detalje (ispravnost) sigurnosnog sertifikata internet mjesta gde se nalazite.

Ograničenje odgovornosti. Društvo GRADIENT D.O.O. obvezuje se na zaštitu ličnih podataka i informacija o vama ali nikakva veza putem interneta ne može biti 100% sigurna i ne može garantovati potpunu zaštitu podataka koje nam omogućujete. Vaše lične podatke nam omogućavate na vlastitu odgovornost.


9. PRAVA POJEDINACA

Društvo GRADIENT D.O.O. osigurava ostvarivanje prava pojedinaca na koje se odnose lični podaci. Zahtevi pojedinca u vezi s ostvarivanjem prava mogu se poslati na elektronsku adresu office@gradient.co.me ili poštom na adresu GRADIENT D.O.O. Crna Gora d.o.o. Podgorica, Bul. 1. Maja 89/2, 81000 Podgorica. Pojedinac je dužan uz zahtijev koji nije poslat sa e-adrese registrovanog korisnika priložiti dokaz o identitetu i/ili adresi. Društvo GRADIENT D.O.O. na vaš će zahtev odgovoriti u skladu s važećim propisima.

Pojedinac u vezi s ličnim podacima ima sledeća prava:

9.1. Pravo na pristup do podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo GRADIENT D.O.O. potvrdi obrađuju li se podaci u vezi s njim, ako se obrađuju da omogući pristup do ličnih podataka kao i da mu se daju informacije u vezi s obradom njegovih ličnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti ličnih podataka, korisnicima, kojima su bili ili će im biti poslati lični podaci, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničko organizacijskim mjerama za zaštitu podataka i sl.).

9.2. Pravo na ispravljanje

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo GRADIENT D.O.O. omogući ispravljanje netačnih ličnih podataka u vezi s njim i dopunu nepotpunih ličnih podataka.

Registrovani korisnici to mogu učiniti preko postavki svog korisničkog računa u internet portalu ili postavki korisničkog računa u mobilnoj aplikaciji GRADIENT D.O.O..

9.3. Pravo na brisanje

U skladu s uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo GRADIENT D.O.O. omogući pravo na brisanje ličnih podataka (tzv. pravo za brisanje).

9.4. Pravo na ograničavanje obrade

U skladu s uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo GRADIENT D.O.O. omogući pravo na ograničenje obrade svojih ličnihpodataka. Registrovani korisnici internet usluga to mogu učiniti u postavkama svojih korisničkih računa.

Potrebno je uzeti u obzir da u slučaju ograničenja obrade određenih ličnih podataka možda neće biti moguće osigurati potpunu uslugu.

9.5. Pravo na prenosivost podataka

Pojedinac može bilo kada zahtevati da mu društvo GRADIENT D.O.O. omogući da lične podatke u strukturiranoj, opšte korišćenoj i čitljivom obliku pošalje pojedincu ili preneti na upravitelja po izboru pojedinca (ako je tehnički izvedljivo) pod uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi.

9.6. Pravo na prigovor

U slučaju da društvo GRADIENT D.O.O. obrađuje lične podatke na temelju zakonskih interesa društva GRADIENT D.O.O., kao je prikazano gore, pojedinac može u određenim slučajevima prigovoriti ovakvoj obradi. Društvo GRADIENT D.O.O. prestaće obrađivati ove lične podatke, osim ako procijeni da ima utemeljene i legitimne razloge za nastavak obrade ili ako je obrada potrebna iz pravnih razloga.

Prigovor protiv obrade ličnih podataka u svrhe neposrednog marketinga može se izvesti i s opozivom saglasnosti za primanje obavještenja tako da klikom na dugme ‘odjava’ koji se nalazi na dnu elektroničke poruke, odn. da prati uputstva u poslatom obavještenju.

9.7. Opoziv saglasnosti

Pojedinac može bilo kada opozvati saglasnost, u slučajevima kada je dao saglasnost za pojedinu svrhu obrade vaših ličnih podataka.

Registrovani korisnici mogu opoziv saglasnosti provesti u postavkama korisničkog računa.

Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koje se sprovodilo do njenog opoziva.

9.8. Pravo na žalbu nadzornom tijelu

Pojedinac ima pravo podneti žalbu Povjerenik za informacije od javnog značaja Republike Crne Gore ukoliko smatra da se njegovi lični podaci obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Postupak podnošenja žalbe kod nadzornog tijela objavljen je na internet stranici nadzornog tijela.


10. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo GRADIENT D.O.O. zadržava pravo na izmenu politike privatnosti i zakonodavstvo područja zaštite ličnih podataka. Molimo vas da je povremeno pregledate.

O svim izmenama gledano na obrade vaših ličnih podataka i/ili izmene (ažuriranja) politike privatnosti, prethodno ćemo vas obavijesti na prikladan način. Takođe, izmjene politike privatnosti pravovremeno će biti objavljene na našim internet stranicama i stranicama mobilne aplikacije.

Ukoliko niste saglasni sa politikom privatnosti molimo vas da prestanete sa korištenjem naših internet usluga i da zatvorite svoj korisnički račun, odn. opozovete predane saglasnosti.