Renoviranje i adaptacija poslovne zgrade veličine 1600m2 po sistemu „ključ u ruke“ – lokacija Bandići – Danilovgrad