Skriveno osvjetljenje

Pažljivo projektovano ili u potpunosti prepušteno fukcionalnosti, osvjetljenje može biti odlučujući faktor kada se govori o kvalitetu prostora, utičući na način na koji ga korisnik opaža i naseljuje.

Iako se smatralo da je objekat nezavisan od većine arhitektonskih elemenata, rasvjeta je često u korelaciji sa zidovima, plafonima i podovima, skrivajući se u potpunosti sve dok ne zatreba. Kako suptilno osvijetliti konstrukciju da istovremeno odaje impresivni utisak?

Ugrađeno osvjetljenje

Kroz suptilne perforacije u zidovima zgrada, svjetlost se reflektuje od materijala i potpuno je integrisano u njega. Ovaj „svjetlosni rez“ može se razlikovati po širini i dužini, pružajući različite svjetlosne efekte na površinama.

Linearno osvjetljenje

Ovaj sistem poboljšava i ističe dužinu prostora, neprestano ga osvjetljava ili virtuelno dijeli poprijeko. Pored toga, može funkcionisati kao putokaz za kretanje ljudi.

Trakasto osvjetljenje

Ove ugradne svjetiljke su skrivene od pogleda kako bi istakle arhitektonske ili pejzažne elemente, unutra ili na otvorenom. Kao i u prethodnim slučajevima, mogu služiti kao vodilje tokom noći.

Tačkasto osvjetljenje

Takođe obezbeđuju slične karakteristike kao i prethodni sistem, naglašavajući zidove, podove ili plafone. Svjetiljke su izrađene od nerđajućeg čelika kako bi izdržale različite vremenske uslove.

Svjetlosni konstruktivni elementi

Ova inovativna „svjetlosna opeka“ osvjetljava fasadu iz same fasade. Svjetlosni konstruktivni elementi ugrađeni su u sam zid, pa tako po izgledu imamo imitaciju tradicionalne opeke. Mogu se nalaziti u sredini ili uglu konstrukcije, a takođe mogu biti ugrađeni ili postavljeni u okviru zakrivljenih zidova.